Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı, çocuklar ve ergenlerin duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarını ele almak için uzman bir danışman ile yapılan terapi sürecidir. Bu danışmanlık, çocukların veya ergenlerin yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun yöntemlerle gerçekleştirilir. Danışmanlık seansları, çocukların ve ergenlerin güvenli bir ortamda duygularını ifade etmelerine ve iç dünyalarını anlamalarına yardımcı olur. Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı, aile içi ilişkileri, akademik performansı, arkadaş ilişkilerini ve özgüveni olumlu yönde etkilemeyi hedefler. Terapi sürecinde, çocuklar ve ergenler, duygusal zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirir ve daha olumlu davranış kalıpları geliştirme konusunda desteklenir.

Danışmanlık, çocukların ve ergenlerin duygusal güvenliğini artırarak, stres ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olur. Terapi, çocukların ve ergenlerin özgün ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde uyarlanarak etkin bir destek sunar. Psikolojik danışmanlık, çocukların ve ergenlerin öznel deneyimlerini anlamalarını ve kendi potansiyellerini keşfetmelerini teşvik eder. Terapi sürecinde, aileler de danışmanlık alabilir ve çocuklarının gelişimine destek olabilirler.

Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığı, çocukların ve ergenlerin sağlıklı duygusal ve sosyal ilişkiler kurmalarına yardımcı olarak yaşam becerilerini güçlendirir. Danışmanlık, çocukların ve ergenlerin gelecekteki güçlükleri aşmalarına ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIK ALANLARI

 • Uyum ve Davranış Problemleri
 • Sosyal kaygılar ve İçe Kapanıklık
 • Öfke Kontrolü
 • Akademik Başarısızlık
 • Okul Başarısı
 • Tikler
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • OKB (Takıntı-Zorlantı)
 • Uyku Bozuklukları
 • Sınav Kaygısı
 • Travma Sonrası Stres Bozuklukları
 • Fobiler
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • İletişim Güçlüğü ve Kendini İfade Etme Güçlüğü
 • Ergenlerde Depresyon
 • Ergenlerde Madde Bağımlılığı
 • Ergenlerde Karşıt olma ve Karşıt Gelme Bozukluğu
 • Ergenlerde Özgüven Problemi

WhatsApp Icon
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12