EMDR Terapisi

EMDR, türkçe açılımı olarak Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, tüm dünyada kullanılan etkili ve güçlü bir psikoterapi yöntemidir. Bu zamana kadar her yaştan bir çok kişinin psikolojik probleminde başarılı sonuçlar elde etmesine yardımcı olmuş bir terapi yöntemidir.

EMDR, 1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun rahatsız edici düşüncelerinin göz hareketleriyle duyarsızlaştığını tesadüfen farketmesiyle ortaya çıkmıştır. O tarihten bu yana bu alanda eğitim almış terapistler tarafından tüm dünyada uygulanan bir terapi yöntemi haline gelmiştir.

EMDR terapisi yaşadığımız olumsuz anıların etkisinden kurtulamadığımız duygu, düşünce ve davranış örüntülerini anlamlandırabilmemizi, olumsuz etkisinden çıkmamızı ve rahatlayabilmemizi sağlar. Bu terapi boyunca bizi rahatsız eden anılarımıza dair bilgiler yeniden işlenir.

EMDR’ye göre danışanların rahatsızlığının nedeni, olumsuz olarak depolanmış duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arasında işlev bozucu, işlenmeden depolanan anılar yatmaktadır. Kişilerin kendileriyle ilgili olumsuz inançları (örn: Ben değersizim), olumsuz somatik tepkileri (örn: karın ağrısı, kalp çarpıntısı..), olumsuz duygusal tepkileri (örn: korku, kaygı..) problemin kendisi değil, o semptomların bugünkü dışavurumudur. Bu olumsuz duygular, düşünceler ve inançlara sebep olan işlenmemiş anılar şimdiki zaman olayları tarafından tetiklenebilmektedir.

EMDR terapisi ile sadece yaşanılan semptomlar ortadan kalkmaz aynı zamanda da kişi olumlu duygular ve pozitif inançlar geliştirerek ilişkilerine, kendisine ve hayata olan bakış açısına olumlu yönde yansıyarak kişisel gelişimi de sağlar.

EMDR pek çok psikolojik problem de etkisini kanıtlamış bir terapi yöntemidir. Depresyon, panik bozuklu, sınav kaygısı, davranış bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, yas, kişilik bozuklukları, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, fobiler, özgüven problemi,öfke problemi, her türlü bağımlılıklar, cinsel işlev bozuklukları, istismar, performans kaygıları gibi daha bir çok psikolojik problemde etkili ve hızlı bir terapi yöntemidir.

WhatsApp Icon
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12